ŘK Farnost Mikulov/Niklasberg


Od podzimu 2020 je malá obec Mikulov/ Niklasberg součástí farního obvodu. Po mnoho let se s farním kostelem nic nedělalo. Nyní chceme obnovit kostel, aby byl používán k uctívání a kulturním účelům. První projekty v této oblasti jsou v současné době již započaty. Příznivci jsou samozřejmě vítáni.