Dům

Náš starý dům, vypadá ještě jako tenkrát?!

Vždycky, když kráčím po chodbách našeho domu, napadne mne tato stará píseň. Náš starý dům toho již hodně zažil a určitě poskytl místo mnoha lidem. Malý nápis nad portálem prozrazuje, že byl dokončen již v roce 1719. Když jsem sem v roce 2003 přišel, byl ve velice špatném stavu a o nastěhování nebylo ani pomyšlení. Tak jsem mohl skoro jeden rok být hostem v klášteře Osek a odtud řídit stavební práce.

 

 

Zde je dům v roce 2003. Střecha hlavního domu je již obnovena. Všechno ostatní proti tomu bylo velmi chatrné.

 

 

 

Toto je záběr z roku 2006. Nejen počasí bylo lepší, ale je vidět i 65 nových oken a vchodové průčelí.

 

 

 

 

 

Pohled na přední stranu z jiné perspektivy.

 

 

 

 

 

Svatý Laurencius (výročí 10. srpna) před farou. Ale nenajdete zde jen tyto svaté, ale i  různé kříže z okolních vesnic, které v době těžby hnědého uhlí padly za oběť.

 

 

Zde máme svatého Nepomuka na mostě před farou. V pozadí je vidět starší a mnohem menší „předcházející“ faru, která je nejstarším domem v Mariánských Radčicích.

 


 

A nyní se dostáváme k před a po rubrice. Vidět je příčné křídlo v roce 2003 a 2006.

 

Zde je nejprve křídlo předtím. Na střeše sedí biřmovanci ze Svatého Antonia, kteří za jediný den odkryli celou střechu! Pokrytí střechy pak provedla firma z obce.


 

 

 

Tento záběr ukazuje nynější stav střechy s pohledem na hlavní dům.


Celé nádvoří. Vlevo je vidět další projekt. Zde vznikl meditační a víceúčelová prostor pod střechou.