Srdečně Vás vítáme na pouti do Mariánských Radčic

 

 

 

Mariánské Radčice:

cítit, že Bůh je zde!

 

 

 

 

 

Poutní dny

Všechny neděle a svátky (kromě Nanebevzetí Panny Marie, Svatodušní svátky a Boží tělo) každou středu, jakož i slavnosti Zjevení Panny Marie (2. července), Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna), Narození Panny Marie (12. září), jako i patronky Marie Bolestné (15. září) a neposkvrněné početí Panny Marie (8. září).


Řád bohoslužeb:

Neděle a svátky, jako i o Mariánských slavnostech:

11:15 hodin  Mše svatá s kázáním
15:00 hodin zbožnost růžencem u milostného obrazu
16:00 hodin

poutní zbožnost a nešpory

18:00 hodin oltářní svátost

Zpověď je vždy před bohoslužbou nebo po domluvě.

 

Vždy každého 13. v měsíci se koná pěší pouť z blízkého Oseka do Mariánských Radčic. Následně  se v 16.00 hodin v poutním kostele slaví poutní mše.

 

 

Velké okno, darované v oltářní místnosti z roku 1890. Tato rodina zdědila i peníze ke zřízení misionářské stanice Mariánské Radčice v Jižní Africe.

 

 

 

Vedení pouti přeje všem, kteří navštívili poutní kostel přímluvu Marie Boží doprovod na cestě.

.