Impressum

Za tento obsah je zodpovědný:

 

 

Řimsko-katolická farnost Mariánské Radčice

Michael Philipp Irmer, Pastor

Mostecká 22

CZ 43532 Mariánské Radčice

 

Tel.: 00420476744058

E-Mail: mpirmer@seznam.cz

 

 

Technické řešení: David Dörrer

Text a Lay out: Philipp Irmer

Překlad: Karin Hruskova

 

 

Disclaimer
Rozhodnutím ze 12. května 1998 rozhodl zemský soud v Hamburku, že skrze zveřejnění cizího linku na svých stránkách by bylo možno požadovat zodpovědnost od zveřejnitele za obsah těchto cizích stránek. Tomuto je možno zabránit podle rozhodnutí zemského soudu v Hamburku jen tehdy, když se zveřejnitel tohoto linku od obsahu cizích stránek výslovně distancuje. Z tohoto důvodu se distancujeme od jakéhokoliv obsahu všech spojených stránek na našich stránkách a nepokládáme jejich obsah za náš. Toto prohlášení platí pro všechny linky uveřejněné na našich stránkách.