Pouť každého 13. v měsíci

Milostná socha bolestné Matky Boží pod křížem. Nalevo od ní apoštol Jan a na pravé straně se nachází svatá Veronika s rouškou. Malé sošky ve výklencích jsou vlevo svatý papež Gregor a  vpravo svatý Augustin.

 

Před společným přijímáním těla Kristova zpívají a modlí se poutníci lauretánské žalozpěvy, které jsou vyobrazeny i na stropních malbách křížové chodby.

 

 

 

Po lauretánských zpěvech začíná ve farním kostele slavnostní přijímání těla Páně. Bohoslužba se řídí příslušným denním Evangeliem a zahrnuje do kázání i aktuální události.

 

 

 

 

 

Eucharistická vrcholná modlitba. Proměna.