děkanský kostel Zvěstování Panny Marie


V letošním roce si připomínáme 300. výročí dokončení zhotovení budovy v roce 1721. Slavnostní otevření kostela se konalo 12. září 1722 biskupem z Litoměřic Johannem Adamem Wratislawem Mitrowitzem. Kostel se může ohlédnout za bohatou historií a byl velmi bohatě vybaven posvátnými uměleckými díly renomovaných umělců. 10. května 1945 byl kostel používán vojáky sovětské armády jako cíl pro střelecká cvičení a tím ho zapálili. Kostel úplně vyhořel. Velmi málo by se podařilo zachránit. Na počátku 50. let byla střecha kostela pokryta střešní krytinou ze šindele, aby se zabránilo úplnému zhoršení stavu budovy. Od roku 2019 je šindelová střecha nahrazena novou střechou z "bobřích ocasů". To poskytne základ pro rozsáhlé renovace a rekonstrukce uvnitř kostela.
Fotografie jsou ze sbírek Muzea Města Duchcova