šťastný a požehnaný nový rok 2020

Kdo chce vidět německou reportáž o naší práci v Radčich, může použít tento odkaz:
https://www.arte.tv/de/videos/084752-015-A/re-bier-statt-messwein/


S obrázky z našeho adventního trhu na počátku adventu ,který byl v ambitu našeho kostela přejeme krásný advent . 

"Facelift" ze staré dámy

Kdo chce vědět, co se u nás děje, tak je na správné stránce. Zde se Vám, jak čas dovolí, představují naše nejnovější obsahové práce. Kromě informací a našich bohoslužbách zde naleznete i odkazy o stálých akcích a malou sbírku aktuálních přímluv.


 

 

Bolestná Maria

z Mariánských Radčic

pros za nás.

 

Modlíme se

za upevnění víry,

    za duchovní povolání

                         za obnovení církve

                      za mír na zemi

 

Modlitby 

Svatý duchu, probuď svou církev a začni u mne! Oživ naše společenství a začni u mne! Ať je mír a Boží poznání všude po celé Zemi a začni u mne! Přines svou lásku a pravdu všem lidem a začni u mne!

(Modlitba z Číny)