Události v srpnu a září

V srpnu a září stojí před opět námi některé slavnosti. V Oseku o víkendu 16 – 18. 8. oslavíme Oseckou pouť. Na několika scénách uslyšíme různé hudební produkce, velké tržiště se vším, co potěší srdce, bude na pozemku kláštera. S naším týmem budeme mít opět stánek u vchodu do kláštera. U nás se můžete posílit oseckým klášterním pivem či gyrosem. V neděli oslavíme potní slavnost klášterního kostela mší svatou v městském kostele svatých Petra a Pavla od 10. hodin (kostel je cca 10 min od kláštera).

 

14. 9. 2019 se koná Patronátní slavnost v Mariánských Radčicích. Slavnost začíná mší svatou v 10 hod, v našem poutním kostele. Celý den je v obci pestrý program. Náš tým bude opět na místě před kostelem a oseckým pivem a gyrosem nebo na faře u pizzy, piva, kávy či koláče.

 

 

V Bohosudově oslavíme titulární slavnost o den později 15. 09. 2019 mší svatou v deset hod. Zveme vás na ni a na následné agape.

"Facelift" ze staré dámy

Kdo chce vědět, co se u nás děje, tak je na správné stránce. Zde se Vám, jak čas dovolí, představují naše nejnovější obsahové práce. Kromě informací a našich bohoslužbách zde naleznete i odkazy o stálých akcích a malou sbírku aktuálních přímluv.


 

 

Bolestná Maria

z Mariánských Radčic

pros za nás.

 

Modlíme se

za upevnění víry,

za duchovní povolání

za obnovení církve

za mír na zemi

 

Modlitby 

Svatý duchu, probuď svou církev a začni u mne! Oživ naše společenství a začni u mne! Ať je mír a Boží poznání všude po celé Zemi a začni u mne! Přines svou lásku a pravdu všem lidem a začni u mne!

(Modlitba z Číny)